โรคซึมเศร้าโรคที่ใครๆก็ต้องควรศึกษา

ทำไมจึงกล่าวว่าโรคซึมเศร้านั้นเป็นโรคที่ควรศึกษา ก็เพราะว่าในปัจจุบันนั้นคนเรามีการเรียน การทำงาน และครอบครัวที่ต้องดูแล ฉะนั้น ภาระมากมายอาจจะก่อให้เกิดความสะสมของความเครียดได้และนำพามาซึ่งโรคซึมเศร้าได้โดยที่คนดังกล่าวนั้นไม่รู้สึกตัว ฉะนั้น ในที่นี้เราจะมาพูดถึงอาการของโรคซึมเศร้าที่คนในสังคมนี้ควรระวังไว้ เพราะหากไม่มีการระมัดระวังแล้ว โรคซึมเศร้าอาจจะเข้ามาหาตัวคุณได้อย่างไม่รู้ตัวเลยก็ได้ อาการของโรคซึมเศร้านั้นมีอะไรบ้าง เราจะมารู้จักกันว่าอาการนั้นมีอาการอย่างไรบ้าง ดังนี้ 1. คุณมีความรู้สึกหงุดหงิดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ หรือคุณมีความกังวล ท้อถอย หมดกำลังใจ หรือไม่ ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ให้คุณเฝ้าระวังไว้เลยว่าคุณอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ 2. คุณมีความรู้สึกที่จะอยู่คนเดียวหรือไม่ เพราะจากที่คุณเป็นคนที่มีความร่าเริงสดใส แต่ต่อมาคุณกลับกลายเป็นคนละคน กล่าวคือ คุณไม่อยากจะเข้ากับสังคม ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เกิดขึ้น เป็นต้น 3. คุณมีความรู้สึกว่าน้ำหนักตัวของคุณนั้นมีอาการขึ้นๆลงๆบ้างหรือไม่ โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ และอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา อยากจะกินเวลาไหนก็กิน อยากจะไม่กินเวลาไหนก็ไม่กิน เป็นต้น 4. คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณมีความสิ้นหวังกับชีวิต มีความคิดอยากที่จะฆ่าตัวตายหรือไม่อยากที่จะอยู่ในโลกนี้แล้ว เพราะอยู่ไปก็ไร้ค่า ไร้ความหมาย 5. คุณเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อคุณทำงานนั้น คุณไม่มีจิตใจที่อยากจะทำงานเลย ไม่มีสมาธิในการทำงาน อีกทั้ง มีความกระวนกระวายใจในการทำงาน 6. คุณมีความรู้สึกไหมว่าในแต่ละคืนที่คุณนอนหลับนั้น คุณไม่เคยที่จะมีวันไหนที่คุณได้นอนหลับเลย เป็นต้น จะเห็นได้ว่า อาการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นอาการที่จะทำให้คุณนั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ดีหรือรู้ตัวก็ดี แต่ด้วยอาการของโรคซึมเศร้านั้นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป บางคนก็อาจจะมีอาการที่ไม่แน่ชัดเลยทีเดียว แต่บางคนก็จะมีอาการที่บ่งบอกโดยแน่ชัดเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้า ฉะนั้น ทางที่ดีคุณไม่ควรที่จะมีความเครียดกังวลมากเกินไปในแต่ละเรื่องที่เข้ามาชีวิตและคุณควรที่จะหากิจกรรมที่มีความผ่อนคลายมาช่วยเสริม