5 อันดับผู้นำประเทศที่อายุน้อยที่สุดในโลก

ทั่วไป
ประเทศในโลกนี้หลายประเทศมีประธานาธิบดีหรือผู้นำที่ไม่ใช่พระมหากษัตริย์เป็นประมุข การที่จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้นั้นบางประเทศต้องผ…
Read More